Robert Poch :: Disseny CD

Robert Poch :: Disseny CD

Direcció d’art, disseny i maquetació del CD del artista.

Control de la producció.

  • Client Robert Poch
  • Date 13 February, 2017
  • Tags Disseny gràfic, Packaging, Print

Related Projects